Съдържание


Обща информация

От 25 май 2016 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) на гражданите на Европейския съюз. „Бейслайн АйТи“ ООД спазва напълно изискванията на регламента и събира лични данни, необходими за качественото предоставяне на услугите ни.

В тази политика може да намерите информация за това:

 • Какви лични данни събираме за вас, потребителите ни, и с каква цел
 • Как съхраняваме личните Ви данни и за какви срокове
 • С кого и защо споделяме личните Ви данни
 • Как може да получите пълна информация за това какви лични данни съхраняваме за вас
 • Как може да изискате да Ви „забравим“ – или да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за вас и за които нямаме задължения да съхраняваме по силата на други закони, извън GDPR

В случай на въпроси, Винаги може да се обърнете към нас на имейл [email protected], а ние ще отговорим в рамките на 1 работен ден.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование „Бейслайн АйТи“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 202950882
Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, Три уши, 119, ет. 5
Имейл: [email protected]
Телефон.: +359 359 2 813 8895

„Бейслайн АйТи“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Търговският представител е независимо юридическо лице и не е част от нито една от горе споменатите компании, но извършва дейност, ползвайки марките им с лиценз да продава, инсталира, конфигурира и поддържа софтуерни и хардуерни средства за информационна сигурност. Моля, консултирайте се с Политиките за защита на лични данни на изброените компании, относно обработването на лични данни от всяко едно от тези дружества.

При използването на услугите ни, Вие давате право на „Бейслайн АйТи“ ООД да предоставя вече получена лична информация за посочените по-горе цели, на партньори, които си сътрудничат с „Бейслайн АйТи“ ООД.


Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Имейл: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg


Защо събираме лични данни?

Събираме лични данни от вас, за да:

 • Ви предоставяме по-високо качество на услугите си
 • Направим продуктите на партньорите си още по-добри – като добавяме нови функционалности в тях или откриваме пропуски, които да бъдат коригирани
 • Ви предоставим техническа поддръжка на максимално Високо ниво


Конкретните причини, поради които събираме лични данни, са:

 • създаване на профил във вътрешната ни система и осигуряване на пълна функционалност при използването на решенията ни за периода на лиценза и след продажбеното обслужване;
 • регистрация за безплатен тест на продуктите и решенията ни;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от „Бейслайн АйТи“ ООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения (новини), препоръки за подобряване на използването на решенията, които предлагаме, нови версии на решенията ни, продуктови ъпгрейди;
 • предложения за свързани продукти или услуги;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез имейли [email protected], тикетинг система или център за техническа поддръжка по телефона.


„Бейслайн АйТи“ ООД събира лична информация за целите на осигуряване, развитие и персонализация на настоящия сайт и всички други сайтове на „Бейслайн АйТи“ ООД, услуги и/или продукти, изследвания и демографски данни, статистика и обслужване на клиентите - потребители.

Личната информация е необходима на  „Бейслайн АйТи“ ООД за непосредствена  комуникация с клиентите, за предоставяне на отговори на зададени от тях въпроси и изпълнение на заявени техни искания.

Личните данни ще бъдат използвани само при дадено съгласие от клиента и  за целите на директния маркетинг чрез електронна поща или по телефона като целта е провеждане на  проучване и информиране или получаване на обратна информация за предстоящи продукти, услуги и/или промоции.

При изпратено на сайта запитване за продукт е възможно да се наложи пряка връзка с клиента за получаване на допълнителна информация, необходима за обработка или изпълнение на подадена заявка и/или искане.

С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация на трети лица се изисква по закон, лична информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от клиента.


Каква информация събираме за вас?

Посетителите на всеки един от сайтовете на „Бейслайн АйТи“ ООД могат да ги използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред „Бейслайн АйТи“ ООД. В случай обаче, че желаете да закупите  продукт, е необходимо да създадете профил. В него може да съхраняваме следната информация за вас:

 • Данни за контакт: име и фамилия, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, имейл адрес(и), факс номер(а);
  • Цел на събирането на информация: предоставяне на лиценз за хардуерно или софтуерно решение
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Бейслайн АйТи“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Ползване на уебсайта и средствата ни за комуникации: как използвате нашия уебсайт; отваряте ли или препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies) и други проследяващи технологии (Google Analytics, Google Remarketing Pixel, Facebook Pixel, HotJar, LuckyOrange, SurveyGizmo, SurveyMonkey).
  • Цел на събирането на информация: подобряване на начина, по който комуникираме продуктите и услугите си към вас, нашите потребители; повишаване на информационната сигурност; повишаване на начина, по който комуникираме с вас посредством интерфейса.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, посещение в сайта ни и съгласие с Политиката ни за ползване на лични данни, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Бейслайн АйТи“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Информация за продажби и техническа поддръжка: информация за историята на покупките Ви; предпочитан търговски представител (електронен магазин, член на екипа на „Бейслайн АйТи“ ООД или част от търговската ни мрежа, клиентски номер и номер на договор, използвана техническа поддръжка; жалби и претенции.
  • Цел на събирането на информация: подобряване на търговското ни предложение и предоставяне на максимално точни и адекватни на нуждите Ви оферти и предложения.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Бейслайн АйТи“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Информация за клиентска история: потребителска удовлетвореност, получени оферти, данни за закупуването на решенията ни, дата на закупуване, дата на подновяване/подновявания, данни, събирани от контакти с търговски представител или техническа поддръжка (например: запитвания, консултантска информация, история на техническо обслужване), информация за начина, по който реагирате на кампаниите ни, история на оплакванията, история на техническа поддръжка.
  • Цел на събирането на информация: Подобряване на продуктите и услугите ни, както предоставяне на обратна връзка на компаниите, чийто търговски представител сме, с цел повишаване качеството на продуктите им.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Бейслайн АйТи“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.
 • Устройства, на които използвате продуктите и решенията ни: с каква операционна система и коя нейна версия работите, какви софтуерни решения използвате (браузъри, текстообработващи програми, софтуери за графична обработка, мейл клиенти и др.) и как работите с тях (включително и колко често ги ъпгрейдвате), услуги, предлагани на устройството – преносимо (смартфон, таблет, лаптоп или др.) или не (компютър, сървър и др.), техническа информация (използван хардуер и др.).
  • Цел на събирането на информация: Подобряване на продуктите и услугите ни, както предоставяне на обратна връзка на компаниите, чийто търговски представител сме, с цел повишаване качеството на продуктите им.
  • Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в електронния ни магазин, подписване на договор с нас или през посредник (партньор) и закупуване на услуга, между „Бейслайн АйТи“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме вашите лични данни.

„Бейслайн АйТи“ ООД не събира и не обработва лични данни, които може да разкрият:

 • расов или етнически произход;
 • финансово състояние;
 • политически, религиозни или философски убеждения;
 • членство в синдикални или други организации, клубове и т.н.;
 • генетични и биометрични данни;
 • здравословното състояние;
 • сексуален живот;
 • сексуална ориентация;
 • данни за дебитната или кредитната карта на потребителите си.„Бейслайн АйТи“ ООД не събира и не обработва лични данни, които не са предоставени лично от субекта на данни на нас или оторизиран наш партньор.


Как защитаваме информацията Ви?

„Бейслайн АйТи“ ООД  се ангажира със защитата на личните данни на посетителите на сайта. Ние и нашите партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. Въпреки това, обръщаме специално внимание, че съществуват и рискове при предоставянето на лична информация, независимо дали тази информация е дадена лично, по телефон, интернет или други медии или терминал. До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от "хакери". „Бейслайн АйТи“ ООД е положило максимални усилия и е предвидило подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп, неправилно използване и неточности на лична информация.


На кой може да предоставим информацията Ви?

Обръщаме специално внимание че „Бейслайн АйТи“ ООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни и продажбите ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация.

Съгласно тази политика, Вие ни давате право да предоставяме информация на:

 • Дружества, чийто Търговски представител сме
 • Договорни партньори и центрове за техническа поддръжка
 • Дружества, предоставящи ни услуги, като разработка на софтуер и уебсайтове, IT поддръжка, хостинг и други
 • Застрахователни компании
 • Компании, предоставящи гаранция на продукти
 • Куриерски компании
 • Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo)
 • Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn)


„Бейслайн АйТи“ ООД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на [email protected].


Как събираме информация?

„Бейслайн АйТи“ ООД  събира лични данни през следните канали и по следните поводи:

 • Ако се свържете с нас директно, чрез:
  • Уебсайтовете ни;
  • Телефоните ни за контакт;
  • Формите за контакт;
  • Имейлите за контакт;
  • Секциите за техническа поддръжка;
  • Профилите ни в социални медии като Facebook, LinkedIn, YouTube – чрез лично съобщение, коментар или по друг начин;
  • Секциите за контакт на компаниите, чийто търговски представител сме.
 • Ако закупите продукт, решение или услуга директно от нас.
 • Ако участвате в нашите анкети и въпросници.
 • Ако личните Ви данни са прехвърлени към нас от дружествата, чийто търговски представител сме.
 • Ако други партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.


Какви принципи спазваме при събирането, съхранението и обработката на лични данни?

„Бейслайн АйТи“ ООД не купува лични данни от посредници и други подобни компании, нито продава лични данни на клиентите си.

„Бейслайн АйТи“ ООД по своя собствена инициатива или по искане на клиента ще попълва, редактира или заличава всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена във връзка с експлоатацията на сайта.
Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на „Бейслайн АйТи“ ООД. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информация към „Бейслайн АйТи“ ООД. Съгласието на родителя / настойника се предоставя отново чрез сайта.
Принципите, от които се водим при работа с лични данни, за:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • сигурност на данните;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.


За какъв срок съхраняваме личните Ви данни?

С цел предоставяне на максимално адекватни услуги и изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, съхраняваме личните Ви данни за период, не по-дълъг от законово изисканото или периода на ползването на продуктите и услугите ни (което е по-дълго).


Какви са вашите права?

Вие имате право на:

 • оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
 • достъп. Може да поискате „Бейслайн АйТи“ ООД информация за това какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. „Бейслайн АйТи“ ООД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
 • коригиране или попълване на личните Ви данни;
 • изтриване („правото да бъдеш забравен“). „Бейслайн АйТи“ ООД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени - да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация - когато:
  • личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
  • няма друго правно основание за обработването на личните данни;
  • възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече маркетингова комуникация от нас);
  • личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.
  • „Бейслайн АйТи“ ООД си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това.
 • ограничаване
 • получаване на информация. „Бейслайн АйТи“ ООД ще направи всичко възможно да Ви уведоми за всички получатели, на които личните данни са били разкрити.
 • възражение. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Бейслайн АйТи“ ООД.

Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на [email protected]. „Бейслайн АйТи“ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.


Какви са правата на „Бейслайн АйТи“ ООД?

„Бейслайн АйТи“ ООД си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните  условия, които се считат обвързващи за клиента.

Документът е актуализиран на 18 юни 2020 г.