Security Packs | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Security Configuration. Implementation of IT Solutions

Използваме водещи инструменти за откриване, анализ и threat inteligence, за да разследваме и елиминираме заплахи в рално време.

 

Ползите за вашата организация:

 

Превръщаме вашето мрежово оборудване в добре организирано решение за бизнес нуждите ви. Разработваме уникална методология, като вземаме предвид вашите специфични нужди и начин на работа. Подготвяме вашата мрежа за непрекъснатата еволюция на заплахи, таргетирани атаки и зловредни кодове.

ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ВИ РЕШЕНИЯ РАБОТЯТ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Помагаме ви да спрете злоупотребата с чатове и социални медии, изтичането на информация и гарантираме пълна видимост и контрол върху персонала ви.

Налагаме водещи практики за киберсигурност във вашата организация, без да е необходимо да инвестирате в персонал или да увеличавате натовареността на вашия ИТ екип.

IT ARCHITECTURE CONSULTING

Привеждаме вашите бизнес нужди, планове и изисквания в ИТ решения и ви предоставяме реалистична оценка на база опита ни, за да разработим максимално ефективна за нуждите ви стратегия за киберсигурност. Поддържаме вашата ИТ инфраструктура и вашите служители в темпото, необходимо за развитие на бизнеса ви.

ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕСИ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ

Гарантираме, че концепцията за киберсигурност и поверителност е заложена във всяка процедура във вашата организация. За да постигнем това, анализираме вашия бизнес и идентифицираме всички процеси. Комбинираме нашия резултат от оценката с експертни знания и създаваме система, която вие и вашите служители да следвате. Всичко това с цел гарантиране на максимално ниво на кибесигурност.