Security Assessment | Monitoring. Mitigation | Professional Services | Security Team as a Service

 

Data Protection Officer-as-a-Service

Експерти с над 40 успешни проекта за съвместимост с GDPR

 

Ползите за вашата организация:

__ Доверен партньор над 40 успешни проекта за GDPR съвместимост. Получавате опитно ръководство за спазването на изискванията на GDPR, без да инвестирате за наемане на DPO

__ Ефективност на разходите ви. Получавате доказано ефективна, независима GDPR експертиза

__ Независимост. Бизнесът ви няма да зависи от мнението на един човек, а от опита на цял екип

 

 

Вероятно можете да посочите поне няколко вида данни, които са важни за вас - финансови записи, интелектуална собственост и много други. За да подобрите сигурността им, ще ви помогнем да постигнете съответствие с глобално признатите стандарти за защита на данните, като ISO / IEC 27001. Така, на практика, покривате и изискванията на GDPR – задължителния регламент за защита на личните данни в ЕС.

Какво прави вашето DPO като услуга:

__ Информира, съветва и дава препоръки в областта на защитата на данните
__ Участва в обучения на персонала
__ Съветва относно защита на личните данни
__ Комуникира със субекти на данни