GDPR:

7 неща, които трябва да направите сега

Обучение от професионалисти с практически опит в реализацията на проекти за съвместимост с GDPR. Защото GDPR е регламент, който касае и вас. Спестете време и усилия за съвместимост с новия регламент на личните данни.

Дати: 05 юни 2018 г. (29 свободни места)
Място: Хотел Новотел София, бул Цариградско шосе 115
Цена: 250 лв.
Цената е без включен ДДС.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА и се възползвайте от специална цена

Всички говорят за GDPR.
Ние го практикуваме.

Почерпете от стотици часове реален опит и над 20 успешни обучения за съвместимост с регламента. Получете отговори от практиката на следните въпроси:


  1. Модул Правни аспекти на GDPR
  2. Модул Организационни мерки
  3. Модул Необходими технологични промени

Лектори           

Спас Иванов

Опит и компетенции в областта на управленски системи по информационна сигурност, качество и управление на ИТ услуги; в дейности, свързани с анализ и третиране на риска; опит с анализ и оценка на ефективността на използвани информационни технологии, възможности за оптимизирането им, оценка на възможностите за оперативна съвместимост; оценка на доставчици на ИТ услуги. ISO27001:2013 Lead Auditor, ISO9001:2015 Lead Auditor; ITSM ISO 20 000-1:2011 Internal Auditor; ISO 19011:2011 Internal Auditor; Сертификат ITIL; сертификат CompTIA Security+;
Десислава Димитрова

Партньор в адвокатска кантора Innovires Legal. Основните сфери на дейност на Десислава са в областта на корпоративното правно обслужване на клиенти, правни съвети при вливания, сливания и придобивания, процесуално представителство, както и пред Комисията за защита на личните данни.
Йордан Чолаков

Партньор в адвокатска кантора Innovires Legal. Йордан предоставя правни съвети в областта на корпоративното право, данъчно и осигурително право, международното данъчно планиране, изпълнителни производства, бизнес планиране и структуриране, както и в областта на защита на личните данни.

Партньори           

Legal Partner
Solutions Partner
e-commerce Sector Partner
Програма & регистрация

Един ден, посветен на защитата на личните данни.

05 юни 2018 г., Novotel София

Програма

09.45 – 10.00 Регистрация

10.00 – 10.15 Откриване - Спас Иванов, адв. Десислава Димитрова:
• Необходимостта от регулация за защита на личните данни;
• История на създаването на регламента;
• Обхват;
• Видове лични данни.

10.15 – 12.00 Модул Правни аспекти на GDPR – адв. Десислава Димитрова и адв. Йордан Чолаков:
• Определения, използвана терминология и принципи на GDPR;
• GDPR в контекста на европейското и българското право;
• Какво е новото в регламента относно защитата на данните в правен аспект;
• Основни права на субекта, кореспондиращи със задълженията на администратора и обработващия лични данни;
• Правно основание за обработка и притежание на различните видове лични данни;
• Съгласие за обработване на лични данни, неговото оттегляне и какво ознава „да бъдеш забравен“
• Кодекси за поведение и задължителни фирмени правила;
• Трансграничен пренос на данни;
• Надлежни органи, сигнали и глоби при нарушения;
• Примери от ежедневието.

12.00 – 12.45 Обедна почивка

12.45 – 14.15 Модул Необходими технологични промени – Спас Иванов:
• Риск базиран подход при определяне на технологичните механизми;
• Препоръчани технологични промени;
• Значение на „Privacy by design“ и „Privacy by default“;
• Постоянен мониторинг;
• Демонстрация на съответствие.

14.15 – 14.30 Кафе пауза

14.30 – 16.00 Модул Организационни мерки – Спас Иванов, Нора Василева:
• Служител по сигурността на данните /DPO;
• Договорни отношения с трети страни;
• Идентификация и инвентаризация на данни;
• Преглед и ревизия на права за достъп до лични данни;
• Прилагане на подходящи технологични мерки;
• Създаване на специфични политики и процедури;
• Обучение на служителите;
• GDPR съответствие.

16.00 – 16.30 Q&A

Регистрирайте се сега – местата са ограничени!

Цена на участник: 250 лв..
Цената е без включен ДДС.

За въпроси: свържете се с нас на +359 887 693 536 или hristo.laskov (at) baselineit.eu.